hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

De Collecte

Tijdens de Laatdiensten is er een collecte in twee rondgangen. Een rondgang is voor de dekking van de kosten, de andere inzameling is voor een wiselend project. Op deze pagina vindt u informatie over de lopende projecten. 

Schoolproject in Kenia

poroko

De collecte is vanaf februari voor schoolproject in Kenia
Het schoolproject in Kenia is het nieuwe collectedoel voor de Laatdiensten. Vanaf februari zal om en om hiervoor en voor het ISBA gecollecteerd worden. Daarmee sluiten we de collecte voor het schoolproject in Ethiopië af.
De collecte loopt via de stichting Share, waar Els Vlaar en haar partner nauw bij betrokken zijn. Stichting Share zet zich in voor verbetering van de leefsituatie in Kenia door ter plekke diverse projecten te steunen. Het schoolproject in Kenia, in het dorp Poroko, is opgezet door Fr. San Sankale. Hij is priester van de parochie Kilchoris. Hij zet zich naast de kerk vooral in voor schoolprojecten, omdat onderwijs een heel belangrijk middel is voor de emancipatie van mensen.
In het dorp Poroko is nog geen school en de dorpsbewoners hebben Fr. San Sankale hierom verzocht, omdat onderwijs voor de kinderen van het dorp nu nog onbereikbaar is. Voor €1200 kan er een klaslokaal gebouwd worden inclusief de inrichting voor ongeveer 40 leerlingen.

 

Computerproject basisschool in sloppenwijk Busuku-Ashangman in de Ghanese hoofdstad Accra

Onze Stichting Basic Education Care (Educare) is heel erg blij dat er in de Laatdiensten gecollecteerd mag worden voor dit project.

Inmiddels heeft Stichting Educare in Juli 2013 de 25e school afgebouwd in Afrika. Deze school heeft als doel arme kinderen van sloppenwijk Busuku de gelegenheid te geven om onderwijs te volgen. De lokale overheid bouwt geen school in deze sloppenwijk. Voor ons is dit de derde school die wij bouwen in een achtergestelde sloppenwijk.

John Duphey was tot 1981 zelf hoofdonderwijzer in Ghana en zo probeert hij voor zijn geboorteland zijn steentje bij te dragen. We kregen voor deze laatste school ruim 500 afgedankte schoolbanken van 4 Alkmaarse scholen. Er staan nu 35 schoolbanken in elk van de 14 leslokalen daar.
John controleert ieder jaar de projecten en reist dan op eigen kosten met 6 Nederlanders die de projecten met eigen ogen kunnen aanschouwen. De scholen worden gebouwd met donaties van particulieren, religieuze ordes, Stichting KOOK enz. Daarnaast houdt John Duphey lezingen in het hele land over het onderwerp “Dagelijks Leven In Afrika”. Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen.
De volgende stap is dat we sparen voor 20 computers voor de school. Tegenwoordig kan geen school meer zonder computerlessen. De computerzaal is al klaar en ingericht en de know-how is aanwezig. De school staat open voor alle godsdiensten en stammen.
Meer informatie op: http://www.educareafrika.com

4 maart:

Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.
Zo lees ik het in het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we ménsen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.

Volgende viering

Twee keer kiezen

Laatdienst 4 februari

wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.

Zo lees ik het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we mensen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.