Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Laatdienst 7 februari

Thema: Doen en laten

Deze zondag staan twee vrouwen uit het Lukasevangelie centraal die, op het eerste gehoor, deze twee houdingen lijken te vertegenwoordigen: Martha de drukke doener en Maria de stille ontvankelijke luisteraar, die het werk graag aan haar zuster over laat. Maar zo eenvoudig ligt het niet door de context waarbinnen het verteld wordt door Lukas. Het verhaal van deze vrouwen komt pal achter de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en kernwoorden uit de Thora. Dat maakt het spannend. Wat hebben deze twee vrouwen en Jezus ons te zeggen? Herkennen we hen in onszelf? Wat doen we, wat laten we en op grond waarvan? Doen en/of laten?

m.m.v.: het Laatkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert
piano: Pieter Reynia
voorganger: Evelien A.H. van Melle- Baaijens (em.geestelijk verzorger/ethicus)