Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Laatdienst 6 december

De derde Laatdienst in de serie Geloven Anno Nu is het onderwerp 'Geloof en politiek – water en vuur?'
Heel actueel dit najaar, gezien het grote aantal asielzoekers, een toenemende terreurdreiging en de acute klimaat- en milieuproblematiek...
Zijn er politieke oplossingen? En is 'geloof' en dit verband relevant?
In de Laatviering bevragen wij de christelijke traditie op dit punt.
We zetten een bijbelverhaal over koning David centraal, die in zijn tijd een geduchte politieke machthebber was.
En we kijken welke waarden en drijfveren de mensen toen inspireerden.. En dat ook 'anno nu' nog (kunnen) doen. Liederen en gebeden sluiten zoals altijd hierbij aan.

Geen kerstvesper

De Laatdiensten organiseert dut jaar geen kerstversper.
Er zijn in Alkmaar veel mogelijkheden om kerstvespers/kerstvieringen mee te maken.