Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Laatdienst 1 mei: Vertrouwen en wantrouwen

In het jaarthema ‘geloven anno nu’ is dit de tweede viering in het onderdeel: ons moreel kompas.
Welke waarden zijn van belang?
2016 05Onder moraal wordt verstaan: het geheel van waarden en normen op grond waarvan mensen menen goed en verantwoord te handelen of te moeten handelen. Morele opvattingen zijn dikwijls geworteld in een levensbeschouwing. Dat vraagt om uitleg en overdenking.

In de dienst van 3 april stonden we stil bij ‘vergelden en vergeven’.
Op 1 mei gaat het over ‘vertrouwen en wantrouwen’.

Vertrouwen is een basisgegeven in ons menselijk bestaan. We zijn kwetsbaar. Daarom hebben we betrouwbare medemensen nodig en een omgeving waarin we ons veilig kunnen ontwikkelen.
Maar er komen de laatste tijd steeds meer leugens aan het licht. Zoals in de financiële sector en in de politiek, sjoemelsoftware in een gerenommeerd automerk, ziekenhuizen die medische missers verborgen houden. Wie kun je nog vertrouwen?
Ook ons veiligheidsgevoel heeft het zwaar te verduren. Maar je kunt ook zeggen: Er komt steeds meer waarheid aan het licht.
De vraag blijft hoe we in vertrouwen kunnen leven en samenleven. Belangrijk is dat we zelf als medemens betrouwbaar zijn en als geloofsgemeenschap een veilige plek kunnen bieden aan elkaar en anderen. Zo gaan we de weg van angst naar vertrouwen en van geloof naar liefde en hoop voor de toekomst.

Zondag 15 mei

pinksterdienstInloopdienst in de kerk met Pinksteren “Waarvoor kom jij in beweging?”
Bedoeld voor jou en mij, om je thuis te voelen bij elkaar en in de kerk. Een kerkdienst met beweging.
We hopen dat je inspiratie vindt en anderen kunt inspireren.
Op zondag 15 mei om 10.00 uur in de Lutherse kerk aan de Oudegracht 187 in Alkmaar.
Na afloop ontmoeten we elkaar met een kopje koffie/thee en broodjes.
Van harte welkom!!
(Een samenwerking tussen de Evangelisch Lutherse gemeente Alkmaar, oecumenisch centrum De Zwaan, en de Laatdiensten.) Informatie: informatie @dezwaan-alkmaar.nl