Nieuwsbrief

U kunt zich hier opgeven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt maximaal eenmaal per maand een mailing.

Artikelen

Koor

Op deze pagina kunt u studiemateriaal van het koor downloaden.
(rechtsklikken en kiezen voor opslaan)

YouTube Linkjes naar o.a. youtube vind u hier.
mp3 MP3's van liedjes

Linkjes naar o.a. youtube vind u hier.

Width = 25px Height = 23pxmp3 van liedjes hier

 

[Deze regel wordt vervangen door het bestandsbeheer als het artikel bekeken wordt]

Nooit te laat voor Bach

In de vroeg-christelijke gemeente werd gezongen, geleerd van de traditie van de psalmen. Zingen, in lofzang of klaagzang, met of zonder instrumenten, bleek een oervorm te zijn in de zoektocht naar iets wat boven jezelf uitstijgt. Goddank zijn er door de tijden heen altijd begeesterde figuren of stromingen geweest die spirituele sporen konden trekken. Dit jaar volgen wij in de Laatdiensten enkele van die sporen als kennismaking of als hernieuwd ontdekken. En zo zingenderwijs mee te voelen. Of het gospels zijn of gregoriaans, Jiddisch, Taizé of klankschalen, Huub Oosterhuis of Bach, al die stromingen zijn op gang gekomen door een herkend gedreven zoektocht naar de Eeuwige. Een spirituele oervorm van zoeken naar het geheim.
In maart is dat de muziek van Johann Sebastian Bach. Naast eigen monumentale werken bouwde Bach vaak op bekende melodieën een bouwwerk van tonen en klanken en leverde op die wijze tot vandaag een onschatbare bijdrage aan de liedcultuur die mensen helpt op hun zoektocht. Hans Stehouwer, amateur (=liefhebber) Bachkenner zal ons iets vertellen over waarom hij persoonlijk gefascineerd is geraakt door die muziek en ons daarin actief meenemen. Een extra bijdrage is dat hij in deze dienst het beroemde orgel in de Kapelkerk ook tot klinken laat komen. Enkele korte stukken zullen de mogelijkheden van het instrument volop tonen, uiteraard met Bach als toonmeester. Maar altijd blijft de muziek dienstbaar als voertuig naar een hogere werkelijkheid. Ferdinand van Melle zal hierbij enkele meditatieve woorden spreken en zich verhouden met oude teksten. Met Ineke Bruning is de dienst voorbereid. Het Laatkoor met Jelle Jan is zoals altijd een dragende factor met Pieter Rynja aan de piano. 

Collectie vanaf maart 2015

De Alkmaarse Stichting Basic Education Care (EDUCARE) richt sinds 1993 scholen op in geselecteerde achtergestelde gebieden in een aantal locaties in Afrika.De collecte wordt besteed aan het aanschaffen van een deel van de bouwmaterialen van de bouw van tweede etage van EDUCARE’s 25e schoolproject

Lees meer...

School in Porokko

Een van de collectiedoelen in het vorige seizoen was het ondersteunen van de bouw van een school in Porokko, Kenia. Els Vlaar bezocht de school en schrijft het volgende:

Lees meer...

De school is klaar!

klaslokaaltje

Een bericht uit Poroko, Kenia

I am fine and doing very well, we are fine and the schools opened last week very well and we have nothing to complain about.

Lees meer...