hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Linkenpagina

Oecumenische kerkdiensten

's Zomers worden er wekelijks oecumenische kerkdiensten gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee.

De Zwaan

De Zwaan, oecumenisch aandachtscentrum - voor aandacht, inspiratie, en bezinning.
Evenals de Laatdiensten een activiteit van de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen.
www.dezwaan-alkmaar.nl

ILPA

Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA) wil een vreedzaam samenleven van bevolkingsgroepen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden in Alkmaar e.o. stimuleren.
Het ILPA wil dit doen door de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities te bevorderen en hierin zelf initiatieven te nemen. Dit moet leiden tot acceptatie van elkaar en respect en waardering voor elkaar.
Daarnaast wil het ILPA een gesprekspartner zijn voor de overheid en een bijdrage leveren aan het voorkomen van uitwassen. 
www.ilpa.nl

Centrum voor Levensvragen Noord-Holland Noord

Ieder mens heeft levensvragen of vragen rondom het bestaan. Nu lidmaatschap van een kerk of levensbeschouwelijke organisatie niet meer vanzelfsprekend is, hebben die vragen niet zomaar meer een adres. Daarom is het Centrum voor Levensvragen opgericht. Hieraan zijn professionele geestelijk begeleiders verbonden. U kunt hier een beroep opdoen voor uzelf maar ook voor familie of cliënten. Kijk voor meer informatie op: www.centrumlevensvragen.nl

Het kerklied

Veel van de liederen die we zingen in de Laatdiensten zijn ontleend aan de Nieuwe Liefde waarvan vrijwel alle liedteksten zijn gecomponeerd door Huub Oosterhuis en de muziek door Bernard Huijbers, Antione Oomen en Tom Löwenthal (nieuwe namen zijn: Tjeerd Oosterhuis, Henri Heuvelmans).

We kijken ook verder, bijvoorbeeld naar de producties van het Nieuw Liedfonds (CD's: 'Tussen de tijd', 'Hildegard von Bingen', 'Zomerregen', 'Kostbare bronnen' en 'Passage'.)

Zoekt u een lied uit deze tradities, op de website van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam wordt een database bijgehouden met partitures en CD's.

Bekende Alkmaarder Bas van der Bent heeft zijn teksten beschikbaar gesteld: http://gezangen.emea.nl

Bureau Kerkmuziek van de PKN: http://www.pkn.nl/kerkmuziek

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied: http://www.kerklied.net

Juicht Aarde. Een levendige site met ondermeer uitstekende midi-bestanden van veel liederen uit talrijke bundels.

aanvulling?

Heeft u aanvullingen voor dit overzicht, kent u andere internetbronnen die hier thuishoren, mail de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 maart:

Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.
Zo lees ik het in het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we ménsen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.

Volgende viering

Twee keer kiezen

Laatdienst 4 februari

wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.

Zo lees ik het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we mensen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.