hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Organisatie

De Laatdiensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Coördinatiegroep

De dagelijkse gang van zaken rond de Laatdiensten is in handen van de coördinatiegroep.
De coördinatiegroep bestaat uit: Heleen de Boer (voorzitter), Leni Brinkman (secretaris), Jan Schouten (penningmeester), Gonny Loman (pastor), Arianne Hartenberg (laatkoor), Geert Bruijnes (pr-functionaris), Ineke Bruning en Jos van Steen (algemene zaken).
Tijdens het maandelijks overleg wordt de laatste viering geëvalueerd en de komende viering besproken.
Ook wordt er tijd ingeruimd voor bestuurlijke zaken.

Voorbereidingsgroepen

De voorbereiding van een viering is in handen van een voorbereidingsgroep. Elke viering heeft een eigen voorbereidingsgroep, bestaande uit de voorganger van die dienst, een lid van de coördinatiegroep en twee of drie extra leden.
Een voorbereidingsgroep komt drie (soms vier) avonden bij elkaar. De eerste avond wordt van gedachten gewisseld over het thema.
De tweede avond wordt bekeken hoe deze gedachten of een gedachtenspoor daaruit te verwerken tot een dienst. Er wordt dan nagedacht over de keuze van een bijbellezing, liederen, gebeden, maar ook over andere vormen om het besprokene uit te werken.
Tijdens de derde avond wordt dit afgemaakt. Ook worden er dan taken verdeeld en eventuele details besproken.
U kunt meehelpen met de voorbereiding en de uitvoering van een Laatdienst. U kunt hiervoor informatie krijgen en zich opgeven bij Leni Brinkman, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uw naam invullen op de lijst na de viering kan ook.

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat de dirigent, de pianiste en een of meer leden van het koor en de coördinatiegroep. De muziekcommissie zorg voor het repertoire van het koor en beoordeelt de door de voorbereidingsgroep uitgezochte liederen.

Ontvangstgroep

De leden van de ontvangstgroep verwelkomen de bezoekers van de Laatdiensten. Voor nieuwe bezoekers vormen zij de eerste kennismaking. De groep zorgt dat iedereen een plaats vindt en een gedrukte liturgie krijgt.

koffieKoffiezetters en afwassers

Na de dienst is er onder genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade de gelegenheid om na te praten over de dienst of om zo maar een gesprekje met iemand te hebben. De koffiezetters en afwassers zorgen voor de huishoudelijke gang van zaken.

4 maart:

Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.
Zo lees ik het in het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we ménsen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.

Volgende viering

Twee keer kiezen

Laatdienst 4 februari

wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.

Zo lees ik het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we mensen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.