hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Inspiratie opdoen in de Lutherse kerk

wijnWat heeft u in deze complexe en vaak verwarrende tijd nog met religie, met spiritualiteit? Gelooft u nog in een God of twijfelt u daarover? Wilt u hierover weer eens geïnspireerd en geboeid worden? Loop dan op de eerste zondag van de maand tegen twaalf uur eens binnen in de Lutherse kerk aan de Oudegracht 187 (hoek Baangracht) te Alkmaar en maak daar een oecumenische Laatdienst mee.

In een Laatdienst wordt op een moderne wijze vorm gegeven aan liturgische vieringen door de oude bijbelverhalen te verbinden met hedendaagse maatschappelijke thema´s en zingevingvragen. De vieringen zijn oecumenisch omdat de goede dingen uit de verschillende christelijke tradities er in worden betrokken. Zo is er ook ruimte voor meditatieve stiltes. Er wordt veel gezongen in de vieringen, op eigentijdse teksten, met ondersteuning van een stevig koor en beroepsmusici. Kenmerkend voor een Laatdienst is verder dat een viering wordt voorbereid door meerdere mensen. Dit is de zogenaamde voorbereidingsgroep, waarvan de voorganger deel uitmaakt. Op deze manier ontstaat er een creatieve liturgie. Een verscheidenheid aan professionele voorgangers, die allen vanuit hun werk in de regio een maatschappelijke betrokkenheid hebben, zorgt voor variatie.

2017-2018: Wakker worden uit een droom...

verhalen over dromen en visioenen in de Bijbel.

Het seizoen 2017-2018 wordt de 25e editie van de Laatdiensten in Alkmaar. Toen in 1993 de Laatdiensten begonnen, was er een droom: een open, gastvrije kerk in de stad, een plek om te bidden, te zingen, stil te worden. Waar de bijbelverhalen klinken met een toegankelijke uitleg of voor zichzelf spreken. In al die jaren zijn er veel thema’s en verhalen voorbijgekomen, nieuwe vormen uitgeprobeerd, maar altijd is er gezongen, ondersteund door het Laatkoor.
Er is gebeden midden in de stad op zondag, laat in de ochtend. Verhalen over dromen in de Bijbel: zijn die dromen ook onze dromen en wat willen ze vertellen? Dromen mensen nog? Zijn de verhalen uit de Bijbel nog een inspiratiebron?
Een seizoen met verhalen over dromen en visioenen in de Bijbel. Kunnen die verhalen opnieuw aanzetten tot vergezichten en tot wakker worden en opstaan?

1 oktober: Een ladder tot in de hemel, de droom van Jacob (Gen. 28:10­ 22).
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL).

5 november: Zien we wie we zien? Dromen hoog op de berg (Math. 17:1­ 13).
voorganger: Anne­-Francine van Gogh
(em. pastor oec. basisgroep Jonge Kerk Roermond).

3 december: De droom van koning Salomo (1Kon. 3).
voorganger: Ferdinand van Melle
(em. predikant PKN, geestelijk verzorger justitie).

7 januari: Epifani, Jozef droomt (Math. 1:18­25).
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier).

4 februari: Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, em. predikant PKN).

4 maart: Jozef legt dromen uit (Gen. 40).
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie).

1 april: Pasen, als dat geen droom is?
Laatdienst in samenwerking met de Lutherse Gemeente.
voorgangers: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder) en
Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL).

6 mei: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Dromen met Jesaja en Marcus.
voorganger: Aly Vader (prot. geestelijk verzorger).

3 juni: De kubus voorbij, als dat eens jouw droom zou zijn (Openbaring 21).
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder).

Volgende viering

Luca Giordano - Dream of SolomonDe droom van Salomo

In de Laatdienst van 3 december krijgen we een verrassend kijkje in een droom van de kersverse jonge koning Salomo. Een droom met een onthullend gesprekje met de Eeuwige. En waar die droom over gaat is vandaag nog even actueel en kernachtig voor geloven anno 2017. We willen dat gaan vormgeven met zang, beweging, stilte, geluid en beelden. Wees welkom bij deze droomsessie in de maand waarin vele mensen vele dingen wensen. Worden ze vervuld? Droom mee met Salomo!