hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Laatdienst 3 december 2017
De droom van Salomo

Hebben jullie het gehoord en beleefd? In geroezemoes ergens iets horen dat ertoe doet, dat mooi klinkt en dat willen horen, maar dat lukt niet echt door het gekakel. En is wat daarachter verborgen klinkt, wel de moeite waard?

Zagen jullie het in de bewegingen? De poging om de onrust te ontvluchten en de verstilling te zoeken. Maar ook de verleiding net als anderen te willen zijn, niet zelf te luisteren naar je innerlijke stem, maar anderen kritiekloos te volgen, maar de Plotselinge toon roept je : dit is een moment…iets moois horen, een moment dat ertoe doet.. .of in die op het eerste gehoor onrustige muziek van Arvin Pärt ineens een melodielijn ontdekken. Erdoorheenhoren, het is als de zoektocht om te luisteren naar een innerlijke stem, in de kakofonie van berichten, geluiden, meningen, media, alles wat zich dagelijks opdringt.

Hoor je een stem in het gebeuren? Het is een lastige exercitie. En ik voorspel je: als je dat doet dan kom je bij jezelf uit en heeft het psychologisch getrainde advertentiemonster je al weer te pakken. Want: innerlijke stem vertalen zij maar wat graag Individualiteit, en dat is van nú, dat is écht 2017 en wordt écht 2018! Ik bepaal. Mijn Nuon, mijn ANWB, mijn droomvakantie, ik kies wat bij mij past, mijn AMRO, jij bepaalt, kies wat bij jou hoort! Stel je eigen unieke pakket samen! Het lijkt zelfs sympathiek! Gaan de commerciële opgedrongen wensdromen nu onze innerlijke stem invullen? Er met onze innerlijke stem vandoor? Zou zomaar kunnen, want dacht je nu echt dat ze een zier om je geven? Alleen als je hen consumeert, dus betaalt, dan tel je mee, het heeft niets met belangstelling, aandacht, laat staan betrokkenheid te maken.

Goddank, er is het verhaal van Salomo’s droom, noem het een legende, maar iets hoeft niet echt gebeurd te zijn om toch helemaal waar te zijn. Het bijbel boek Koningen is geen historisch boek, maar wordt in de joodse traditie gerekend bij de profetische boeken. Er zit meerwaarde naar de toekomst in die verhalen ingebakken. Ons verhaal vind ik een fenomenale spiegel voor wie naar zijn innerlijk wil luisteren.

Wat is er aan de hand? Salomo, net koning geworden, offert op de hoogte, niet voor de god van Israël, maar voor de vruchtbaarheids- en geluksgoden van Kanaän. Een druk pelgrimsoord op een berg. Mensen op zoek naar geluk en voorspoed willen wel iets offeren, je weet immers maar nooit! Dat is van alle tijden.

elukspoppetjes, heiligenbeeldjes, lintjes, slotjes, mascottes, geen nr 13, even afkloppen. Baat het niet dan schaadt het niet . Offeren voor geluk en vruchtbaarheid. Salomo doet het driedubbel. Hij is de nieuwe koning, die beroemde David gaat opvolgen. Dat ging weliswaar niet van een leien dakje, wel problemen gehad, strijd ook want hij was niet de enige kandidaat, er moest voor geknokt worden er heeft bloed gevloeid, het is zelfs op leven en dood gegaan, maar nu is hij het dan en moeder Batseba is dik tevreden. Hij heeft het in eigen hand, leiding geven aan dit volk, vertrouwen winnen, machtspelletjes gaan snappen, laten merken wie de baas is, wat al niet, daar was David ook heel slim in, al heeft hij mooie psalmen bedacht.

Maar: een droom blokkeert alles. De nacht gaat hem op een ander been zetten. Wat droomt hij? Er is iemand bij hem! De god van Israël, adonai, Jahweh, ik ben die ik ben, Ik Ben er voor jullie, de God van Abraham, die staat in eigen persoon voor zijn neus. Trekt zich niks aan van dat geoffer aan die kanaänitische goden, voelt zich daardoor blijkbaar ook niet gepasseerd. Hij is present, de god van Israël. En valt met de deur in huis. Doet een fabuleus aanbod: Zeg wat je wilt en het zal gebeuren! Sprookjesachtig lijkt dit. Is die god een toverfee met een stokje? Die je alles kan voortoveren, een tovervisje klaar om vrouwtje Piggelmee tevreden te stellen? Toch niet. Toch geen tovervisje, geen sprookjesfee, maar een mensengod die in je intimiteit binnentreedt terwijl je zelf nb in een kanaanitisch tempeltje ligt te slapen. Deze God hoeft geen brandoffers om geluk af te smeken, die komt als een vriend dichtbij je. In een droom, in je slaap! Die spreekt je persoonlijk aan. Zou het dat geweest zijn, dat er in die stoere jonge koning Salomo ineens iets is losgekomen, gebroken? Dat er iets anders naar boven is gekomen? Dat hij een klein jongetje is geworden, en het achterste van zijn tong durft laten zien. Dat roept deze god op bij Salomo. Hij durft nu ook zijn andere kant te laten zien, zijn echte kant, zijn zwakte. Hij durft te zeggen: ik ben dan wel koning, maar eigenlijk weet ik er niks van, doen of laten geen flauw idee, rechtspreken, hoe moet dat, het verschil tussen goed en kwaad wie zal het zeggen? Daarom, als ik dan iets mag wensen, in religietaal, bidden, vragen, dan is het dit: dat mijn hart een hart wordt dat kan luisteren. Om die wijsheid wil ik bidden, om inzicht in onderscheid tussen goed en kwaad wat in elke situatie weer anders is. Daar begint de wijsheid: ik kan het niet zelf. Mijn individualiteit, mijn ego, mijn zelf, mijn-salomo, mijn kwaliteiten, dat is niet het enige dat het gaat worden. Ik steek mijn handen uit. God, Eeuwige geef mij een hart dat leert luisteren door dingen heen. Help mij om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Mijn geweten is niet genoeg. Geef mij het hart (hebr hart=leb, daarvandaan ned. Lef) geef mij lef om door dingen heen naar het echte te kunnen luisteren, hoe weerzinwekkend of hartverscheurend dat ook soms mag zijn, dat ik hoor de dingen erachter, door de kakofonie het echte verhaal over goed en kwaad te ontdekken, telkens weer opnieuw. Wonderlijk, hij mag vragen voor zichzelf, maar wat hij vraagt is iets om voor ánderen in te zetten, gericht op naasten, eerlijke rechtspraak, meerzijdige partijdigheid. Geen eigen-wijsheid maar wijsheid om anderen recht te doen en te verstaan. de wijsheid wordt niet voor zichzelf ingezet, maar voor heil van de samenleving.

Dat je bidt is al een teken datje het niet in de hand hebt maar een vraag hebt, hoopt op inzicht hartelijke wijsheid. Is dat Zwakte? Gaat de autonoom nu toch zielig doen? Nee, ik geloof het niet. Het is sterk, deze uitgestrekte handen. Het geeft aan hoe diep het zit om te willen horen, luisteren, maar dan met het hart. En dat je het voor anderen in wil zetten. Een horend hart, dat is zijn bede.

Is het nu afgelopen? Nee, de droom gaat verder. Want God is buitengewoon verrast! En , ik zeg het nu maar even met eigen woorden, God zal zeker een topdrie hebben van wat mensen allemaal bidden (wetenschappelijk onderzoekjeonder leiding van engelen, zoiets?) : Dit is de topdrie: er wordt wat afgebeden om een lang en gezond leven, een flink gevulde beurs en geen oorlog of mensen die je het leven zuur maken. God zegt: Salomo dat heb je niet gevraagd, geen van die drie! Ik zal je dit zeggen: wie bidt om een horend hart en dat keer op keer in gebed bij me brengt, die zal niet met lege handen staan.

God zegt nog meer: omdat je dit hebt gevraagd krijg je de top3 erbij!. He, is dat een vreemde bonus? Nee, ik weet zeker dat als je je leven vanuit dat horend hart beleeft en daarom bidt, dat die top3 ineens een andere kleur krijgt. Dan gaat het eerder over zegeningen en je levensdagen tellen, weten hoe en wanneer genoeg genoeg is en je inzetten om je relationele banden hoog te houden. Dan komt alles in ander licht te staan en dan zal je altijd je zegeningen leren tellen, een voor een, tellen met je levensdagen, met je levensonderhoud, en iets vinden met de mensen om je heen.

De droom is uit. Salomo wordt wakker: zie een droom! Hij snelt van die foute offerheuvel af richting Jeruzalem en gaat naar de ark met de 10 woorden en is daar lang geweest. Daarna heeft hij een feestmaal aangericht voor al zijn dienaren. Hij begint gelijk te delen!
Een horend hart. Is er een recept voor een horend hart? Nee, ook geen Happinez en boekjes over sukses en geluk geven recepten. Hier begint het met die open handen, begint met een stamelend gebed, begint in de wetenschap dat jij de beslissingen in je leven zelf moet nemen en daar verantwoordelijk voor bent en blijft, maar dat aan het begin die vraag verbreed mag worden naar de Eeuwige. Dat in dat horend hart iets mag mee-resoneren van die 10 woorden van leven en samenleven onder een open hemel, dat er iets mee-resoneert van verhalen over Jezus, beloften van een koninkrijk van vrede dat is en komt, iets mee-resoneert van muziek die het hart balsemt en heelt en telkens weer doet opveren om te luisteren. Zo worden we uit ons op onszelf gerichte droomeiland gelokt door dit oude verhaal van een droom. Moge deze droom je wakker maken!

Ferdinand van Melle

Volgende viering

Luca Giordano - Dream of SolomonDe droom van Salomo

In de Laatdienst van 3 december krijgen we een verrassend kijkje in een droom van de kersverse jonge koning Salomo. Een droom met een onthullend gesprekje met de Eeuwige. En waar die droom over gaat is vandaag nog even actueel en kernachtig voor geloven anno 2017. We willen dat gaan vormgeven met zang, beweging, stilte, geluid en beelden. Wees welkom bij deze droomsessie in de maand waarin vele mensen vele dingen wensen. Worden ze vervuld? Droom mee met Salomo!