hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Het Laatkoor

laatkoor

Het Laatkoor ondersteunt de zang in de Laatdiensten, vaak met meerstemmige zettingen. Het koor repeteert elke donderdagavond van 19:30 uur tot 21:15 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Oudegracht 187, Alkmaar. (ingang Baangracht).
Wilt u meezingen? Kom eens op een repetitie. Voor informatie: Arianne Hartenberg, tel.: 072 - 512 43 63. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jellejanklinkertDirigent van het Laatkoor is Jelle Jan Klinkert (1947). Hij speelt piano sinds zijn zesde, en heeft later ook klarinet en gitaar leren spelen. Tijdens zijn werkzame leven als bestuurder van zorgorganisaties en ziekenhuizen dirigeerde hij – in zijn vrije tijd - al het Liturgiekoor uit Castricum.  Na zijn pensionering in 2007 volgde hij de Meerjarige Dirigenten Opleiding te Utrecht en werd dirigent van zowel het koor van de Kritische Gemeente IJmond als (sinds 2014) van het Laatkoor.  Door zijn koorwerk is hij een uitstekend kenner van het koorrepertoire dat gedurende de laatste veertig jaar in de kringen van o.a. Dominicus, KGIJ en Nieuw Liedfonds is ontstaan.

4 maart:

Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.
Zo lees ik het in het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we ménsen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.

Volgende viering

Twee keer kiezen

Laatdienst 4 februari

wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.

Zo lees ik het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we mensen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.