hit
counter

deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Lutherse kerk
Oudegracht 187
Alkmaar

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Voorgangers

'De Laatdiensten' heeft geen vaste voorganger. De diensten worden geleid door pastores en predikanten uit Alkmaar en omgeving. We streven ernaar om in een seizoen in elke viering een andere voorganger te hebben.

Yvonne Bos

annefrancinevangoghAnne-­Francine van Gogh

Anne-Francine van Gogh, inmiddels emeritus pastor van de Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond, studeerde theologie en bijbelwetenschappen aan de KTUA in Amsterdam. Al tijdens en na haar studie werkte zij als staffunctionaris Parochiecatechese, Vorming en Toerusting in het Dekenaat Alkmaar. Van 2002 tot 2007 gaf zij godsdienstles aan de IVO-VMBO/HAVO “Duinzigt” van het Teylingencollege in Oegstgeest.
Met haar maatje en latere echtgenoot verhuisde zij naar Limburg, waar zij nog steeds actief is in bovengenoemde basisgroep.

jandenhertogJan den Hertog

Ik ben geboren en getogen in Delft, afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid en de theologie, was korte tijd advocaat en inmiddels zo’n vijfendertig jaar PKN-predikant. Ik ben in mijn werk (sinds 2014 als freelancer) twee accenten gaan leggen: de kerkdienst en het gesprek met mensen die niet of nauwelijks in kerken komen. De kerkdienst: voor mij een plek waar de ziel wordt aangesproken en daarom hecht ik aan zang, muziek en rituelen. Ook aan zorgvuldig taalgebruik en stilte en zwijgen. Daarnaast, tweede accent, houd ik van stevig nadenken, met name over het woordje God. Waarbij de vragen mij liever zijn dan de antwoorden. Deze twee accenten (kerkdienst en gesprek) hebben geleid tot het opzetten van de Laatdiensten en De Zwaan.

gonnylomanGonny Loman

Gonny Loman (1952)
Kath. Theoloog / Geestelijk Begeleider bij het Centrum voor Levensvragen (CvL) in Noord Holland.
Werkervaring: parochiepastor in Hoorn, Geestelijk Verzorger in het VuMC in Amsterdam en in het MCA in Alkmaar.
Sinds 2000 pastor van de Laatdiensten en lid van de coördinatiegroep.

ferdinandvanmelleFerdinand van Melle

Ik vind het leuk om kort iets over mezelf te vertellen. Uit een groot gezin, ooit hervormde bloedgroep, maar inmiddels geheel oecumenisch, theologie in Leiden en dominee in achtereenvolgens Westfriesland, Driebergen, Bergen en de laatste 10 jaar, tot 2006 gevangenisdominee, m.n. in vreemdelingengevangenissen.

Door dat laatste ben ik nog volop betrokken bij asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. En heb geleerd dat vreemden vrienden zijn. Wat me in de Laatdiensten aantrekt is de oecumene, de gezamenlijke voorbereiding, de muziektraditie en de frisse aanpak.

billvanschieBill van Schie

Afkomstig uit de omgeving van Leiden, waar ik in 1978 als onderwijzer aan een basisschool mijn werkzame leven ben begonnen. Via het Jenaplan-onderwijs en een studie Theologie aan de KTH te Amsterdam belandde ik als godsdienstleraar aan het Pius X- college in Beverwijk. In 1985 vroeg Mgr. Bär. mij om vlootaalmoezenier te worden bij de Koninklijke Marine. Met inzet en voldoening trok ik 15 jaar lang op met schip en bemanning, met mariniers ‘qua patet urbis’ en met zieke marinemensen thuis en in het hospitaal. In mei 2000 ging ik met groot verlof. Daarna werkte ik enkele jaren als pastoraal werker in de parochies van Heiloo, Limmen en Akersloot. Thans ga ik onregelmatig voor in (oecumenische) kerkdiensten in de regio en begeleid reislustige mensen als reisleider. Sinds 2016 maak ik deel uit het bestuur van De Zwaan, met bijzondere aandacht voor de cursussen en thematische bijeenkomsten.

Wim Timmer

wimtimmerMijn naam is Wim Timmer. Ik ben in 1960 geboren te Wormerveer en opgegroeid in een kleine hechte katholieke gemeenschap. In mijn middelbare schooltijd op het St. Michael College ben ik in aanraking gekomen met de Pax Christi Vredesbeweging, de Taizé Jongerenbeweging en de Amsterdamse Studenten Ecclesia. Tijdens mijn studie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam ben ik actief lid geworden van laatstgenoemde basisgemeente. Door de liturgische koren, waarin ik zong, heb ik kennis gemaakt met het Justitiepastoraat. Voor mij kreeg de bijbelse inspiratie van mijn studie een plek om tot uiting te komen. Na mijn doctoraal ben ik dan ook gaan werken als Justitiepastor, vanaf 1992 in de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam en sinds 1995 tot op heden in de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos te Heerhugowaard. Tevens ben ik vanuit mijn werk actief op het gebied van de nazorg en opvang van ex-gedetineerden voor onder andere Stichting Exodus Nederland. Ik ben blij dat ik, door op een plek als deze voor te gaan, vanuit de gevangenis een brug kan slaan naar de geloofsgemeenschap "buiten de muren".

alyvaderAly Vader

Aly Vader werkte 37 jaar als docent/trainer in het voorgezet onderwijs. Zij studeerde theologie en is sinds 2014 werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij WZG Samen en bij het Centrum voor Levensvragen (CVL). In haar werk staat het levensverhaal van mensen centraal en de levensvragen die daar uit voortvloeien. Haar aandacht richt zich op de vraag hoe je bijbelverhalen tijdens de kerkdienst zo open kunt maken dat ze een dialoog aan gaan met de eigen biografie. Zodat mensen zullen zeggen, hé die oude verhalen zijn toch zo gek nog niet.

4 maart:

Twee keer keizen – wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.
Zo lees ik het in het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we ménsen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.

Volgende viering

Twee keer kiezen

Laatdienst 4 februari

wie droomt van een betere wereld staat twee keer voor een keuze.

Zo lees ik het verhaal van Abraham, de ‘vader van alle gelovigen’. Hoe hij ervoor kiest het geloof dat hem vertrouwd was los te laten (Genesis 12). Maar hoe hij daarna nog een keer moet kiezen: hij zou zijn zoon moeten ‘offeren’ (Genesis 22). Verhalen die, niet letterlijk gelezen (zoals religieuze teksten dat willen), ons uitnodigen: laten we mensen zijn, en dromen dus – maar laten we ook niet méér dan mensen zijn.