deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oecumenische vieringen
Elke eerst zondag van de maand (oktober t/m juni)
Alkmaar, Lutherse kerk, Oude Gracht, 12.00 uur

Wie zijn wij?

wijn

De Laatdiensten zijn:

 • gestart in 1993;
 • een gastvrije en open plek in Alkmaar voor gelovigen, voorbijgangers en zoekers;
 • erop gericht de oude bijbelse verhalen te verbinden met levensverhalen gewoonlijk in samenhang met actuele maatschappelijke thema’s;
 • elke maand anders door de wisselende thematiek; vormgegeven door wisselende voorbereidingsgroepen en voorgangers met hun eigen persoonlijke inbreng en kerkelijke achtergrond.

In de Laatdiensten wordt:

 • veel gezongen met ondersteuning van het Laatkoor. Het repertoire komt uit het werk van Huub Oosterhuis, het Nieuw Liedfonds, Eva’s lied en andere hedendaagse bundels;
 • bijna elke maand brood en wijn gedeeld als teken van verbondenheid;
 • gezocht naar andere manieren dan woorden om een thema te verduidelijken of kracht bij te zetten;
 • gestreefd naar inclusief taalgebruik.

Na afloop is er:

 • gelegenheid om anderen te ontmoeten bij een kop koffie of thee;
 • een informatietafel waarop u verdere informatie kunt vinden en een intekenlijst voor de volgende voorbereidingsgroepen. Alle informatie is ook terug te vinden op de website, ook de teksten die in de Laatdiensten zijn uitgesproken.

Rondom de Laatdiensten:

 • Het laatkoor ondersteunt de samenzang en verwelkomt graag nieuwe leden.
 • Nieuwe liederen worden voor de aanvang van de dienst met de kerkgangers ingezongen.
 • Bij de pastor kunt u terecht voor geloofsgesprekken, zingeving en levensvragen.
 • De voorbereidingsgroepen komen voor een dienst ongeveer driemaal bij elkaar om deze vorm en inhoud te geven.
 • De ontvangstgroep maakt u wegwijs, zorgt dat een liturgie krijgt, schenkt koffie en gaat graag met u in gesprek.
 • De zondag voor de Laatdienst verschijnt de digitale nieuwsbrief, waar voor u zich kunt inschrijven via de website.

De coördinatiegroep vormt het bestuur van de Laatdiensten en is als zodanig financieel en organisatorisch verantwoordelijk.
De laatdiensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)
Giften zijn welkom op NL69 IGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten Alkmaar

Laatviering
3 maart

cyclus: het Zonnelied van Franciscus van Assisi
thema: water
Franciscus zingt over het water en noemt haar ‘zuster water’, nuttig en nederig, kostbaar en kuis. Water is door God bestemd tot bron van leven. We lezen in het scheppingsverhaal over water boven en beneden, plaats voor vogels in de lucht, de bovenwaterruimte, en vissen in de zee, de onderwaterwereld. Dat water krijgt telkens zijn betekenis in alle bevrijdingsverhalen. De zee wijkt aan het begin van de doortocht en klatert uit de rots midden in de woestijn. Op de grens van het beloofde land trekt het volk weer door het water. Dat water wordt water van de doop, van nieuw begin. Water brengt ons bij de bron van het leven, waar wij kunnen putten uit de oude verhalen van onze voorouders over voorgeleefd geloof. Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij die bron. Vragen om water leert ons de betekenis van levend water. Hoe dorstig zijn wij naar zuster water?

Laatdienst 3 maart, 12:00 uur
Oudegracht 187 (Lutherse kerk)
Voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)