deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oecumenische vieringen
Elke eerst zondag van de maand (oktober t/m juni)
Alkmaar, Lutherse kerk, Oude Gracht, 12.00 uur

Wie zijn wij?

wijn

De Laatdiensten zijn:

 • gestart in 1993;
 • een gastvrije en open plek in Alkmaar voor gelovigen, voorbijgangers en zoekers;
 • erop gericht de oude bijbelse verhalen te verbinden met levensverhalen gewoonlijk in samenhang met actuele maatschappelijke thema’s;
 • elke maand anders door de wisselende thematiek; vormgegeven door wisselende voorbereidingsgroepen en voorgangers met hun eigen persoonlijke inbreng en kerkelijke achtergrond.

In de Laatdiensten wordt:

 • veel gezongen met ondersteuning van het Laatkoor. Het repertoire komt uit het werk van Huub Oosterhuis, het Nieuw Liedfonds, Eva’s lied en andere hedendaagse bundels;
 • bijna elke maand brood en wijn gedeeld als teken van verbondenheid;
 • gezocht naar andere manieren dan woorden om een thema te verduidelijken of kracht bij te zetten;
 • gestreefd naar inclusief taalgebruik.

Na afloop is er:

 • gelegenheid om anderen te ontmoeten bij een kop koffie of thee;
 • een informatietafel waarop u verdere informatie kunt vinden en een intekenlijst voor de volgende voorbereidingsgroepen. Alle informatie is ook terug te vinden op de website, ook de teksten die in de Laatdiensten zijn uitgesproken.

Rondom de Laatdiensten:

 • Het laatkoor ondersteunt de samenzang en verwelkomt graag nieuwe leden.
 • Nieuwe liederen worden voor de aanvang van de dienst met de kerkgangers ingezongen.
 • Bij de pastor kunt u terecht voor geloofsgesprekken, zingeving en levensvragen.
 • De voorbereidingsgroepen komen voor een dienst ongeveer driemaal bij elkaar om deze vorm en inhoud te geven.
 • De ontvangstgroep maakt u wegwijs, zorgt dat een liturgie krijgt, schenkt koffie en gaat graag met u in gesprek.
 • De zondag voor de Laatdienst verschijnt de digitale nieuwsbrief, waar voor u zich kunt inschrijven via de website.

De coördinatiegroep vormt het bestuur van de Laatdiensten en is als zodanig financieel en organisatorisch verantwoordelijk.
De laatdiensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK)
Giften zijn welkom op NL69 IGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten Alkmaar

Laatviering 7 oktober

Hoe bestaat het dat een lied uit het middeleeuwse Italië van de 13de eeuw onverwacht een ‘tophit’ wordt in de actuele ‘discussie’ omtrent milieu en duurzaamheid in onze dagen? Het was in juni 2015 dat Paus Franciscus zijn uitgebreide brief over duurzaamheid en armoedebestrijding schreef aan ‘alle bewoners van ons gemeenschappelijk huis’. De encycliek van de Paus verschijnt onder de titel ‘Laudato Si’. (Geloofd ben jij!) en ontleent zijn eerste woorden aan het bekende loflied op de schepping, door Franciscus van Assisi in het jaar 1221 geschreven. Dit loflied zal centraal staan in de Laatdienst van zondag 7 oktober. Wat valt er eigenlijk te loven en te prijzen, als we zien hoe in onze samenleving de natuur er zó bekaaid vanaf komt? Is de enorme schade aan het milieu en het levensgrote armoedeprobleem, overal ter wereld, niet vooral reden tot grote bezorgdheid en angstige ongerustheid? De kleine ‘poverello’ uit Assisi vond een verrassende en opmerkelijke weg, als antwoord op de grote maatschappelijke vragen in zijn tijd. Zou dat voor ons ook een begaanbare weg kunnen zijn? De voorbereidingsgroep van deze Laatdienst nodigt u van harte uit, om de spirituele levensweg van Franciscus, weergegeven in het ‘Loflied op de Schepping’ samen te bezingen en liturgisch te delen. Van harte welkom!