• 2022-10 - Vragen in de Bijbel - Waar is het offerdier
 • 2022-05 - Heeft bidden zin
 • 2022-04 - Op weg naar Pasen (2)
 • 2022-03 - Op weg naar Pasen
 • 2021-11 - Vragen in de Bijbel - Waarom bent gij mij vergeten
 • 2021-10 - Vragen in de Bijbel - Adam waar ben je
 • 2020-12 - Psalm 80
 • 2020-11 - Psalm 13
 • 2020-10 - Psalm 84
 • 2020-04 - Paradijsvogels - Claudia
 • 2020-03 - Paradijsvogels - Abigail
 • 2020-02 - Paradijsvogels - David
 • 2020-01 - Paradijsvogers - Sippora
 • 2019-12 - Paradijsvogels - Sara
 • 2019-11 - Paradijsvogels - Vrouw van Job
 • 2019-10 - Paradijsvogels - Rispa
 • 2019-06 - Zonnelied - Wij vieren Moeder Aarde
 • 2019-05 - Zonnelied - Vrouwe Wijsheid
 • 2019-04 - Zonnelied - Vuur
 • 2019-03 - Zonnelied - Water
 • 2019-01 - Zonnelied - Liefde, vergeving, vrede
 • 2018-12 - Zonnelied - Gij die alle sterren houdt
 • 2018-11 - Zonnelied - De vergankelijkheid van het leven
 • 2018-06 - Dromen en visioenen - De kubus voorbij
 • 2018-03 - Dromen en visioenen - Droombeelden
 • 2018-02 - Dromen en visioenen - Twee keer kiezen
 • 2018-01 - Dromen en visioenen - Jozef droomt
 • 2017-12 - Dromen en visioenen - De droom van Salomo
 • 2017-11 - Dromen en visioenen - Dromen hoog op de berg
 • 2017-10 - Dromen en visioenen - een ladder tot in de hemel
 • 2017-03 - Barmhartigheid - Gevangenen bezoeken
 • 2017-02 - Barmhartigheid - Zieken verzorgen
 • 2017-01 - Barmhartigheid - Hongerigen voeden
 • 2016-10 - Barmhartigheid - Inleiding
 • 2016-05 - Geloven anno nu - Vertrouwen en wantrouwen
 • 2016-04 - Geloven anno nu - Vergelden en vergeven
 • 2016-03 - Geloven anno nu - Schrijven en tekenen
 • 2016-02 - Geloven anno nu - Doen en laten
 • 2015-12 - Geloven anno nu - Geloven en politiek
 • 2015-12 - Geloven anno nu - Geloven en gedenken
 • 2015-10 - Geloven anno nu - Geloven - Prive - Openbaar
 • 2015-05 - Klankbeeld van het Eeuwige - Gregoriaans
 • 2015-03 - Klankbeeld van het Eeuwige - Zingen naar het geheim
 • 2015-03 - Klankbeeld van het Eeuwige - J.S. Bach - Kerk en orgel
 • 2015-03 - Klankbeeld van het Eeuwige - J.S. Bach - Bach
 • 2015-02 - Klankbeeld van het Eeuwige - Klank als toegang
 • 2015-01 - Klankbeeld van het Eeuwige - Beelden over God
 • 2014-12 - Klankbeeld van het Eeuwige - Gospel- en Bluesmuziek
 • 2014-11 - Klankbeeld van het Eeuwige - Beeldende kunst
 • 2014-10 - Klankbeeld van het Eeuwige - Op joodse wijze...
 • 2014-05 - Bronnen van bezieling - Kies het leven
 • 2014-04 - Bronnen van bezieling - Biologisch tuinieren
 • 2014-03 - Bronnen van bezieling - Kunst en theater
 • 2014-02 - Bronnen van bezieling - Interreligieus leren
 • 2014-01 - Bronnen van bezieling - Sport
 • 2013-12 - Bronnen van bezieling - Muziek
 • 2013-11 - Bronnen van bezieling - Houd het vuur brandend
 • 2013-10 - Bronnen van bezieling - Bronnen van bezieling
 • 2013-06 - Liederen van hoop en wanhoop - zie ik de hemel
 • 2013-05 - Liederen van hoop en wanhoop - wegwijs worden
 • 2013-04 - Liederen van hoop en wanhoop - geplant als een boom
 • 2013-03 - Liederen van hoop en wanhoop - ik ken mijn wandaden
 • 2013-02 - Liederen van hoop en wanhoop - mijn ziel tot rust
 • 2013-02 - Liederen van hoop en wanhoop - ik ken mijn wandaden
 • 2012-12 - Liederen van hoop en wanhoop - uit de diepte
 • 2012-10 - Liederen van hoop en wanhoop - zingen zolang ik leef
 • 2012-06 - Gevangen in vrijheid - Mag-kan ik zeggen wat ik wil
 • 2012-05 - Gevangen in vrijheid - Gevangen door bezit
 • 2012-04 - Gevangen in vrijheid - Ken je mij. Wie ken je dan
 • 2012-03 - Inclusief denken - Kan macht de vrijheid dienen
 • 2012-02 - Inclusief denken - Insluiten en uitsluiten
 • 2012-01 - Inclusief denken - Verblind en zondig
 • 2011-12 - Vrijheid en religie - Geroepen tot vrijheid
 • 2011-11 - Vrijheid en religie - De regel van Benedictus
 • 2011-10 - Vrijheid en religie - Vrijheid door gebondenheid
 • 2011-05 - Hemel - Openbaring 21
 • 2011-04 - Hemel - Mijn hemel
 • 2011-03 - Duivel - Die op hun tronen
 • 2011-02 - Duivel - Jezus in de woestijn
 • 2011-01 - Duivel - De val van de engel
 • 2010-12 - Engel - Beelden van goed en kwaad
 • 2010-11 - Engel - Jacob in gevecht met...
 • 2010-10 - Engel - How to meet an angel
 • 2010-05 - Ik ga op reis en ik neem mee - Nooit meer zonder reisgenoot
 • 2010-04 - Pasen - God weet komt het goed
 • 2010-04 - Ik ga op reis en ik neem mee - Onverwachte reisgenoot
 • 2010-02 - Barmhartigheid een lastige deugd - Ontferming
 • 2010-01 - Barmhartigheid een lastige deugd - Perspectiefwisseling
 • 2009-11 - Waarom en waarvoor leven wij - Wat raakt ons
 • 2009-10 - Waarom en waarvoor leven wij - Houvast in het leven
 • 2009-05 - Waardering - Delf mijn gezicht op
 • 2009-04 - Waardering - Strijd om de rangorde
 • 2009-03 - Bezieling - Worden als een kind
 • 2009-02 - Bezieling - Zingen is dubbel bidden
 • 2009-01 - Bezieling - Een bezielend bruilofstfeest
 • 2008-12 - Ommekeer - Johannes de Doper
 • 2008-11 - Ommekeer - Twee bomen
 • 2008-10 - Ommekeer - De roeping van Samuel
 • 2008-06 - Van of-of naar en-en - Bidden-werken
 • 2008-05 - Van of-of naar en-en - Prive-publiek
 • 2008-04 - Van of-of naar en-en - Hoofd-hart
 • 2008-03 - Pasen
 • 2008-03 - Groei en geloof - Oogst en bestemming
 • 2008-02 - Groei en geloof - Bloei en uitdaging
 • 2008-01 - Groei en geloof - Groei en ontdekking
 • 2007-12 - Klinkende namen - David en Bathseba
 • 2007-11 - Klinkende namen - Juda en Tamar
 • 2007-10 - Klinkende namen - Abraham en Hagar
 • 2007-06 - Botsende culturen - Afscheid van het paternalisme
 • 2007-05 - Botsende culturen - Collectiviteit of individu
 • 2007-04 - Botsende culturen - Was Jezus tolerant
 • 2007-02 - Vormen van geloven - Actie als doel
 • 2007-01 - Vormen van geloven - Meditatie als inspiratiebron
 • 2006-12 - Godsbeelden - God niet een Hij maar een Zij
 • 2006-11 - Godsbeelden - De almachtige Vader
 • 2006-10 - Godsbeelden - Geloven in iets