deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


Linkenpagina

Oecumenische kerkdiensten

's Zomers worden er wekelijks oecumenische kerkdiensten gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee.

De Zwaan

De Zwaan, oecumenisch aandachtscentrum - voor aandacht, inspiratie, en bezinning.
Evenals de Laatdiensten een activiteit van de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen.
www.dezwaan-alkmaar.nl

ILPA

Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA) wil een vreedzaam samenleven van bevolkingsgroepen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden in Alkmaar e.o. stimuleren.
Het ILPA wil dit doen door de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities te bevorderen en hierin zelf initiatieven te nemen. Dit moet leiden tot acceptatie van elkaar en respect en waardering voor elkaar.
Daarnaast wil het ILPA een gesprekspartner zijn voor de overheid en een bijdrage leveren aan het voorkomen van uitwassen. 
www.ilpa.nl

Centrum voor Levensvragen Noord-Holland Noord

Ieder mens heeft levensvragen of vragen rondom het bestaan. Nu lidmaatschap van een kerk of levensbeschouwelijke organisatie niet meer vanzelfsprekend is, hebben die vragen niet zomaar meer een adres. Daarom is het Centrum voor Levensvragen opgericht. Hieraan zijn professionele geestelijk begeleiders verbonden. U kunt hier een beroep opdoen voor uzelf maar ook voor familie of cliënten. Kijk voor meer informatie op: www.centrumlevensvragen.nl

Het kerklied

Veel van de liederen die we zingen in de Laatdiensten zijn ontleend aan de Nieuwe Liefde waarvan vrijwel alle liedteksten zijn gecomponeerd door Huub Oosterhuis en de muziek door Bernard Huijbers, Antione Oomen en Tom Löwenthal (nieuwe namen zijn: Tjeerd Oosterhuis, Henri Heuvelmans).

We kijken ook verder, bijvoorbeeld naar de producties van het Nieuw Liedfonds (CD's: 'Tussen de tijd', 'Hildegard von Bingen', 'Zomerregen', 'Kostbare bronnen' en 'Passage'.)

Op de website Liturgievernieuwing van de VU Amsterdam vindt u een database met gegevens van kerkliederen: http://www.liturgievernieuwing.nl

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied: http://www.kerklied.net

Juicht Aarde. Een levendige site met ondermeer uitstekende midi-bestanden van veel liederen uit talrijke bundels.

aanvulling?

Heeft u aanvullingen voor dit overzicht, kent u andere internetbronnen die hier thuishoren, mail de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.