deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

De Collecte

Tijdens de Laatdiensten is er een collecte in twee rondgangen. Een rondgang is voor de dekking van de kosten, de andere inzameling is voor een wiselend project. Op deze pagina vindt u informatie over de lopende projecten. 

Project Asmik Armenië

Onze stichting was zeer verheugd met de mededeling dat de Laatdiensten ons 2 jaar wil ondersteunen door middel van de collectes voor de stichting Asmik.

twee blije weesjesDe  stichting Asmik- Armenië is 10 jaar geleden opgericht.

Stichting Asmik wil een bijdrage leveren aan het optimaal (samen)leven van mensen met een beperking in Armenië.
De stichting ondersteunt projecten die groei en samenwerking stimuleren en realiseren. Deze projecten zijn bedoeld om individuen en organisaties optimaal van hun kracht gebruik te laten maken en hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.
Centraal staan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking.

Wij gaan 1 keer per jaar een week naar Armenië, controleren alles wat wij als opdracht gegeven hebben en kijken meteen weer naar nieuwe projecten.

Zo zijn we nu bezig met de inrichting van een kinderdagverblijf en gaan we ons verdiepen in een snoezelruimte in een tehuis voor kinderen met een verstandelijke beperking waar we al 10 jaar komen en het nodige gerealiseerd hebben.
Ook gaan we ieder jaar een paar dagen mee met een arts die ons meeneemt naar gezinnen die een gehandicapt kind hebben.
Wij kunnen daar nieuwe bedden laten maken door de plaatselijke timmerman, zodat een kind een fatsoenlijk bed heeft om in te slapen. Een ander voorbeeld is de aanschaf van speciale buggy’s voor de kinderen.
We hebben een meisje geholpen met orthopedische schoenen en een operatie aan haar benen.
Een jongen, die fysiotherapie heeft gehad, wordt nu door zijn vader ondersteund die bepaalde oefeningen heeft aangeleerd door steun van onze stichting.

Wij hebben ook een eigen website : www.Asmik-Armenie.com

Een hartelijke groet en veel dank
namens de stichting Asmik
Jacolien Purmer-Brinkman

Voedselbank

voedselbankHoewel de economie aantrekt verzorgt de voedselbank wekelijks voor gemiddeld 180 huishoudens, ongeveer 500 mensen, een levensmiddelenpakket. Via hulpverleningsinstanties worden zij aangemeld, ze mogen niet meer te besteden hebben dan het absolute minimum.
Etenswaren worden aangeleverd door supermarkten en retailers. Er is echter ook materiaal nodig om de verdeling van deze voedingsmiddelen mogelijk te maken: diepvriezers, koelkasten en stellingkasten om een en ander tijdelijk op te slaan en goed te houden, tafels en kratten om de spullen te verpakken etc. etc.
Een bijdrage aan deze collecte betekent een bijdrage aan hulp voor mensen in onze directe omgeving.
Voor meer informatie:
www.voedselbankalkmaar.nl.

Phoenix Foundation Kaapstad

De Phoenix Foundation is ruim 10 jaar geleden opgericht door brandwondenarts Roux Martinez, een zeer bevlogen vrouw, die lange dagen maakt om de stroom van kindjes met brandwonden te kunnen behandelen. Zij vond dat de brandwondenbehandeling die gegeven werd in het Red Cross Hospital in Kaapstad niet toereikend was. Zij wilde dat de kinderen die opgenomen werden een meer kindvriendelijke behandeling zouden krijgen. Deze kinderen, meestal afkomstig uit de armste wijken, de townships, hadden vaak niets als ze opgenomen werden, dus kleding en wat speelgoed waren een eerste vereiste. Ouders moesten goed opgevangen worden en na de genezing was ook littekenbehandeling, revalidatie en nazorg van groot belang en ook dat punt pakte de Phoenix Foundation op.

image2image5Het kinderbrandwondencentrum in het Red Cross Hospital is het enige brandwondencentrum voor kinderen in het Sub-Sahara gebied, hetgeen een enorme deel van Afrika beslaat. Er worden jaarlijks ruim 1400 kindjes opgenomen en een veelvoud daarvan behandeld op de polikliniek. De kindjes komen uit verschillende landen en stammen en worden zoveel mogelijk opgevangen op de manier die rekening houdt met hun gewoontes en gebruiken. In de overtuiging dat dat ook bijdraagt aan een goede verwerking van het ongeval en de gevolgen daarvan. Een kind met een ernstige verbranding houdt levenslang littekens, vaak ook functionele beperkingen en mogelijk psychische problemen Als een patientje te vroeg teruggestuurd zou worden naar een township zou hij geen revalidatie en nazorg krijgen en nooit meer op controle komen, omdat daar geen geld voor is. Daarom wordt er nu zoveel mogelijk littekenbehandeling en revalidatie gegeven voordat het kind terug gaat naar huis. De Phoenix Foundation maakt het financieel mogelijk dat jaarlijks een flink aantal kinderen kan revalideren in St Josephs revalidatiecentrum in Kaapstad.

image6Met donaties worden ook nieuwe preventieprojecten gefinancierd, want hoe minder kinderen ernstige brandwonden oplopen, hoe beter! Vrijwilligers die in het verleden zelf brandwonden hebben opgelopen gaan langs scholen en kerken en doen hun verhaal. Ze geven les in hoe je brandwonden kunt voorkomen, waarbij ze ingaan op gevaarlijke situaties in huis. De kinderen worden ambassadeurs van die boodschap in hun community en zo probeert de Phoenix Foundation het aantal ernstige brandwondenongevallen terug te dringen.

Misschien denkt u: maar Zuid Afrika is toch rijk genoeg om dit zelf op te lossen? Helaas is de rijkdom in Zuid Afrika bij een relatief kleine groep mensen en is er daarnaast enorm veel armoede. De townships breiden steeds verder uit aan de randen van de steden. De kloof tussen arm en rijk vergoot steeds meer.
Daarnaast worden ook veel kindjes uit andere arme landen in Afrika opgenomen in Kaapstad en ook zij krijgen de best mogelijke zorg.
Ik ben zelf een paar keer in het kinderbrandwondencentrum geweest en heb het revalidatiecentrum bezocht. Ook ben ik in de townships geweest en heb ik gezien hoe de mensen daar wonen onder vaak zeer brandgevaarlijke omstandigheden.
Daarom weet ik dat het geld dat naar de Phoenix Foundation gaat heel goed besteed wordt!
Ik ben heel blij dat de opbrengst van (een deel van) de collectes de Laatdiensten de Phoenix Foundation bestemd is!
Bij voorbaat heel veel dank daarvoor.

Anita Boekelaar
(nazorgverpleegkundige BWC Beverwijk)
06-23110428