deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


Voorgangers

'De Laatdiensten' heeft geen vaste voorganger. De diensten worden geleid door pastores en predikanten uit Alkmaar en omgeving. We streven ernaar om in een seizoen in elke viering een andere voorganger te hebben.

Yvonne Bos

Yvonne Bos is predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente.

Annerien Groenendijk

Ik werk sinds 2007 als geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar. In de periode daar voor was ik lange tijd gemeentepredikant.
De contacten met mensen van zeer diverse achtergronden is iets wat mij boeit en inspireert.
De context van de zorg voegt daar nog een extra dimensie aan toe.

jandenhertogJan den Hertog

Ik ben geboren en getogen in Delft, afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid en de theologie, was korte tijd advocaat en nu ben ik inmiddels al zo’n vijfendertig jaar predikant bij de PKN. In mijn werk (sinds juli 2014 als freelancer) richt ik me vooral op de kerkdienst en op het gesprek met mensen die wat op afstand staan van de kerken. Waarom zijn mensen ooit dat woordje ‘God’ gaan gebruiken, en waarom worden er in kerken verhalen verteld en zingt men er – zulke vooral filosofische vragen boeien mij het meest.

gonnylomanGonny Loman

Gonny Loman (1952)
Kath. Theoloog / Geestelijk Begeleider bij het Centrum voor Levensvragen (CvL) in Noord Holland.
Werkervaring: parochiepastor in Hoorn, Geestelijk Verzorger in het VuMC in Amsterdam en in het MCA in Alkmaar.
Sinds 2000 pastor van de Laatdiensten en lid van de coördinatiegroep.

ferdinandvanmelleFerdinand van Melle

Ik vind het leuk om kort iets over mezelf te vertellen. Uit een groot gezin, ooit hervormde bloedgroep, maar inmiddels geheel oecumenisch, theologie in Leiden en dominee in achtereenvolgens Westfriesland, Driebergen, Bergen en de laatste 10 jaar, tot 2006 gevangenisdominee, m.n. in vreemdelingengevangenissen.

Door dat laatste ben ik nog volop betrokken bij asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. En heb geleerd dat vreemden vrienden zijn. Wat me in de Laatdiensten aantrekt is de oecumene, de gezamenlijke voorbereiding, de muziektraditie en de frisse aanpak.

billvanschieBill van Schie

Afkomstig uit de omgeving van Leiden, waar ik in 1978 als onderwijzer aan een basisschool mijn werkzame leven ben begonnen. Via het Jenaplan-onderwijs en een studie Theologie aan de KTH te Amsterdam belandde ik als godsdienstleraar aan het Pius X- college in Beverwijk. In 1985 vroeg Mgr. Bär. mij om vlootaalmoezenier te worden bij de Koninklijke Marine. Met inzet en voldoening trok ik 15 jaar lang op met schip en bemanning, met mariniers ‘qua patet urbis’ en met zieke marinemensen thuis en in het hospitaal. In mei 2000 ging ik met groot verlof. Daarna werkte ik enkele jaren als pastoraal werker in de parochies van Heiloo, Limmen en Akersloot. Thans ga ik onregelmatig voor in (oecumenische) kerkdiensten in de regio en begeleid reislustige mensen als reisleider. Sinds 2016 maak ik deel uit het bestuur van De Zwaan, met bijzondere aandacht voor de cursussen en thematische bijeenkomsten.

Wim Timmer

wimtimmerMijn naam is Wim Timmer. Ik ben in 1960 geboren te Wormerveer en opgegroeid in een kleine hechte katholieke gemeenschap. In mijn middelbare schooltijd op het St. Michael College ben ik in aanraking gekomen met de Pax Christi Vredesbeweging, de Taizé Jongerenbeweging en de Amsterdamse Studenten Ecclesia. Tijdens mijn studie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam ben ik actief lid geworden van laatstgenoemde basisgemeente. Door de liturgische koren, waarin ik zong, heb ik kennis gemaakt met het Justitiepastoraat. Voor mij kreeg de bijbelse inspiratie van mijn studie een plek om tot uiting te komen. Na mijn doctoraal ben ik dan ook gaan werken als Justitiepastor, vanaf 1992 in de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam en sinds 1995 tot op heden in de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos te Heerhugowaard. Tevens ben ik vanuit mijn werk actief op het gebied van de nazorg en opvang van ex-gedetineerden voor onder andere Stichting Exodus Nederland. Ik ben blij dat ik, door op een plek als deze voor te gaan, vanuit de gevangenis een brug kan slaan naar de geloofsgemeenschap "buiten de muren".

alyvaderAly Vader

Aly Vader werkte 37 jaar als docent/trainer in het voorgezet onderwijs. Zij studeerde theologie en is sinds 2014 werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij WZG Samen en bij het Centrum voor Levensvragen (CVL). In haar werk staat het levensverhaal van mensen centraal en de levensvragen die daar uit voortvloeien. Haar aandacht richt zich op de vraag hoe je bijbelverhalen tijdens de kerkdienst zo open kunt maken dat ze een dialoog aan gaan met de eigen biografie. Zodat mensen zullen zeggen, hé die oude verhalen zijn toch zo gek nog niet.