deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


Organisatie

De Laatdiensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Coördinatiegroep

De dagelijkse gang van zaken rond de Laatdiensten is in handen van de coördinatiegroep.
Tijdens het maandelijks overleg wordt de laatste viering geëvalueerd en de komende viering besproken.
Ook wordt er tijd ingeruimd voor bestuurlijke zaken.

Voorbereidingsgroepen

De voorbereiding van een viering is in handen van een voorbereidingsgroep. Elke viering heeft een eigen voorbereidingsgroep, bestaande uit de voorganger van die dienst, een lid van de coördinatiegroep en twee of drie extra leden.
Een voorbereidingsgroep komt drie of vier keer bij elkaar. De eerste keerd wordt van gedachten gewisseld over het thema.
In de tweede bespreking wordt bekeken hoe deze gedachten of een gedachtespoor daaruit te verwerken tot een dienst. Er wordt dan nagedacht over de keuze van een bijbellezing, liederen, gebeden, maar ook over andere vormen om het besprokene uit te werken.
Tijdens de derde samenkomst wordt dit afgemaakt. Ook worden er dan taken verdeeld en eventuele details besproken.
U kunt meehelpen met de voorbereiding en de uitvoering van een Laatdienst. U kunt hiervoor informatie krijgen en zich opgeven bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uw naam invullen op de lijst na de viering kan ook.

Ontvangstgroep

De leden van de ontvangstgroep verwelkomen de bezoekers van de Laatdiensten. Voor nieuwe bezoekers vormen zij de eerste kennismaking. De groep zorgt dat iedereen een plaats vindt en een gedrukte liturgie krijgt.

koffieKoffiezetters en afwassers

Na de dienst is er onder genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade de gelegenheid om na te praten over de dienst of om zo maar een gesprekje met iemand te hebben. De koffiezetters en afwassers zorgen voor de huishoudelijke gang van zaken.