deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

2018 - 2019: Moeder Aarde... Broeder Zon...

Twee beelden uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi dat het uitgangspunt is voor de volgende serie van de Laatdiensten in het seizoen 2018-2019. De zorg voor de natuur, het milieu, de aarde; het staat hoog op de agenda van bestuurders en kerkmensen, van milieuorganisaties en politieke partijen. Veel boeken worden erover geschreven en documentaires gemaakt en het was dit jaar het thema van de Boekenweek.

Onze leefwereld wordt van alle kanten bedreigd, de aarde warmt op, de ijskappen smelten, woestijnen rukken op, de aarde vervuilt en dat alles ook nog door toedoen van de mens.

Hoe houdt een mens het vol om te blijven geloven dat het anders kan en anders moet? Uit welke bronnen kan een mens putten? De lofzang van de schepselen, het Zonnelied van Franciscus, is zo’n bron. Poëzie waarin bijbelverhalen meeklinken. Aarde, water, vuur, lucht, alle elementen worden erin bezongen, maar ook de liefde en de dood.

7 oktober: het Zonnelied van Franciscus: bron van inspiratie.
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier)

4 november: de vergankelijkheid van het leven.
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

2 december: de hemellichamen: de zon, maan en sterren, zinnebeeld van God, kostbaar en mooi.
voorganger: Evelien van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger GGZ)

6 januari: liefde, vergeving, vrede.
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

3 februari: de wind: levensadem.
voorganger: Aly Vader (prot. geestelijk verzorger)

3 maart: water: kostbaar en kuis.
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

7 april: vuur: stoer en sterk.
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger justitie)

5 mei: Vrouwe Wijsheid: kansen op een vierkante meter, zingt ze mee in het Zonnelied?
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)

2 juni: Moeder Aarde.
voorganger: Annerien Groenendijk (prot. geestelijk verzorger)

Laatviering
3 maart

cyclus: het Zonnelied van Franciscus van Assisi
thema: water
Franciscus zingt over het water en noemt haar ‘zuster water’, nuttig en nederig, kostbaar en kuis. Water is door God bestemd tot bron van leven. We lezen in het scheppingsverhaal over water boven en beneden, plaats voor vogels in de lucht, de bovenwaterruimte, en vissen in de zee, de onderwaterwereld. Dat water krijgt telkens zijn betekenis in alle bevrijdingsverhalen. De zee wijkt aan het begin van de doortocht en klatert uit de rots midden in de woestijn. Op de grens van het beloofde land trekt het volk weer door het water. Dat water wordt water van de doop, van nieuw begin. Water brengt ons bij de bron van het leven, waar wij kunnen putten uit de oude verhalen van onze voorouders over voorgeleefd geloof. Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij die bron. Vragen om water leert ons de betekenis van levend water. Hoe dorstig zijn wij naar zuster water?

Laatdienst 3 maart, 12:00 uur
Oudegracht 187 (Lutherse kerk)
Voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)