deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

2019 - 2020: Paradijsvogels

Een paradijsvogel is een tropische vogel met levendige, schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia. Maar ook is de paradijsvogel het symbool van de beschouwende ziel. In de Bijbel staan veel verhalen over mannen en vrouwen die je ook paradijsvogels zou kunnen noemen. Verhalen die schuren, irriteren, maar ook verwondering en ongeloof oproepen. Dit seizoen is er aandacht voor mannen en vrouwen in de Bijbel van wie de namen lang niet altijd bekend zijn. Maar hun verhalen zijn te mooi om ze aan de vergetelheid prijs te geven. Er liggen veel schatten in verborgen.

6 oktober:
Rispa, de onbekendste vrouw in de Bijbel.
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

3 november:
De vrouw van Job: het is niet eerlijk! Over de ruimte die ons is toegedacht in een oneerlijk leven.
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)

1 december:
Sara, moederschap in wel en wee. Sara lacht vol ongeloof; zij, moeder op haar oude dag?
voorganger: Evelien van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger GGZ)

5 januari:
Zippora (vogeltje), schepsel dat hemel en aarde verenigt. Hoe zit het eigenlijk met het thuisfront van Mozes?
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

2 februari:
David, de held van Israël op z’n oude dag.
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier)

1 maart:
Abigaïl, een vrouw goed van verstand en mooi om te zien, maar onderhandelen is niet vrijblijvend.
|voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

5 april:
De heer en mevrouw Pilatus. Over recht, onrecht en intuïtie. Een aangrijpende droom over Jezus trof haar diep, maar haar man filosofeerde en waste zijn handen in onschuld.
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger justitie)

3 mei:
Rachab, een vrijgevochten vrouw, maakt zij haar naam waar? Haar naam is afgeleid van een werkwoord dat ‘ruimte maken', ‘zich openen’ betekent.
voorganger: Aly Vader 
(prot. geestelijk verzorger)

7 juni:
ARK-dienst

Honderd bloemen zullen bloeien

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Op 2 juni is alweer de laatste Laatdienst van dit seizoen. We sluiten de serie rond het Zonnelied van Franciscus af met het thema ‘We vieren Moeder aarde: honderd bloemen zullen bloeien’. En hoe kun je dat beter vieren dan met heel veel bloemen en liederen.
De kerkruimte wordt vrolijk versierd met honderden bloemen. Neem je ook bloemen mee? Er staan vazen maar je mag ook zelf een vaas vol bloemen meenemen. Of steek ze in je haar.
En natuurlijk zingt ook het Laatkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert weer mee. En Pieter Rynja begeleidt weer op de piano. Ook wordt er een nieuw Zonnelied van Franciscus gezongen.
Annerien Groenendijk zal in deze viering voorgaan.
Welkom in de Lutherse Kerk, Oudegracht 187.
De viering begint om 12.00 uur. (Tip: als je er om 11.30 bent, kun je de liederen vast horen en makkelijker meezingen tijdens de dienst)