deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

2018 - 2019: Moeder Aarde... Broeder Zon...

Twee beelden uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi dat het uitgangspunt is voor de volgende serie van de Laatdiensten in het seizoen 2018-2019. De zorg voor de natuur, het milieu, de aarde; het staat hoog op de agenda van bestuurders en kerkmensen, van milieuorganisaties en politieke partijen. Veel boeken worden erover geschreven en documentaires gemaakt en het was dit jaar het thema van de Boekenweek.

Onze leefwereld wordt van alle kanten bedreigd, de aarde warmt op, de ijskappen smelten, woestijnen rukken op, de aarde vervuilt en dat alles ook nog door toedoen van de mens.

Hoe houdt een mens het vol om te blijven geloven dat het anders kan en anders moet? Uit welke bronnen kan een mens putten? De lofzang van de schepselen, het Zonnelied van Franciscus, is zo’n bron. Poëzie waarin bijbelverhalen meeklinken. Aarde, water, vuur, lucht, alle elementen worden erin bezongen, maar ook de liefde en de dood.

7 oktober: het Zonnelied van Franciscus: bron van inspiratie.
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier)

4 november: de vergankelijkheid van het leven.
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

2 december: de hemellichamen: de zon, maan en sterren, zinnebeeld van God, kostbaar en mooi.
voorganger: Evelien van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger GGZ)

6 januari: liefde, vergeving, vrede.
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

3 februari: de wind: levensadem.
voorganger: Aly Vader (prot. geestelijk verzorger)

3 maart: water: kostbaar en kuis.
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

7 april: vuur: stoer en sterk.
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger justitie)

5 mei: Vrouwe Wijsheid: kansen op een vierkante meter, zingt ze mee in het Zonnelied?
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)

2 juni: Moeder Aarde.
voorganger: Annerien Groenendijk (prot. geestelijk verzorger)

Honderd bloemen zullen bloeien

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Op 2 juni is alweer de laatste Laatdienst van dit seizoen. We sluiten de serie rond het Zonnelied van Franciscus af met het thema ‘We vieren Moeder aarde: honderd bloemen zullen bloeien’. En hoe kun je dat beter vieren dan met heel veel bloemen en liederen.
De kerkruimte wordt vrolijk versierd met honderden bloemen. Neem je ook bloemen mee? Er staan vazen maar je mag ook zelf een vaas vol bloemen meenemen. Of steek ze in je haar.
En natuurlijk zingt ook het Laatkoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert weer mee. En Pieter Rynja begeleidt weer op de piano. Ook wordt er een nieuw Zonnelied van Franciscus gezongen.
Annerien Groenendijk zal in deze viering voorgaan.
Welkom in de Lutherse Kerk, Oudegracht 187.
De viering begint om 12.00 uur. (Tip: als je er om 11.30 bent, kun je de liederen vast horen en makkelijker meezingen tijdens de dienst)