deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

2019 - 2020: Paradijsvogels

Een paradijsvogel is een tropische vogel met levendige, schitterende kleuren. Vogel van God, zegt Wikipedia. Maar ook is de paradijsvogel het symbool van de beschouwende ziel. In de Bijbel staan veel verhalen over mannen en vrouwen die je ook paradijsvogels zou kunnen noemen. Verhalen die schuren, irriteren, maar ook verwondering en ongeloof oproepen. Dit seizoen is er aandacht voor mannen en vrouwen in de Bijbel van wie de namen lang niet altijd bekend zijn. Maar hun verhalen zijn te mooi om ze aan de vergetelheid prijs te geven. Er liggen veel schatten in verborgen.

6 oktober:
Rispa, de onbekendste vrouw in de Bijbel.
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

3 november:
De vrouw van Job: het is niet eerlijk! Over de ruimte die ons is toegedacht in een oneerlijk leven.
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)

1 december:
Sara, moederschap in wel en wee. Sara lacht vol ongeloof; zij, moeder op haar oude dag?
voorganger: Evelien van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger GGZ)

5 januari:
Zippora (vogeltje), schepsel dat hemel en aarde verenigt. Hoe zit het eigenlijk met het thuisfront van Mozes?
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

2 februari:
David, de held van Israël op z’n oude dag.
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier)

1 maart:
Abigaïl, een vrouw goed van verstand en mooi om te zien, maar onderhandelen is niet vrijblijvend.
|voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

5 april:
De heer en mevrouw Pilatus. Over recht, onrecht en intuïtie. Een aangrijpende droom over Jezus trof haar diep, maar haar man filosofeerde en waste zijn handen in onschuld.
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verzorger justitie)

3 mei:
Rachab, een vrijgevochten vrouw, maakt zij haar naam waar? Haar naam is afgeleid van een werkwoord dat ‘ruimte maken', ‘zich openen’ betekent.
voorganger: Aly Vader 
(prot. geestelijk verzorger)

7 juni:
ARK-dienst

Sara

Laatdienst, 1 december

In deze viering op de eerste zondag van de Advent staat Sara als paradijsvogel centraal. Zij lachte vol ongeloof toen zij via een vreemdeling te horen kreeg dat zij moeder zou worden. ‘Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud’. Hoe anders reageerde zoveel eeuwen later de jonge Maria op een gelijksoortige boodschap! Moederschap als een boodschap van liefde en hoop voor deze wereld. Of zoals Muus Jacobse het verwoordde in zijn gedicht Het kind:

O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.

Wel en wee op deze eerste zondag van de advent.
Voorganger is Evelien van Melle