deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


2021-2022: Vragen in de Bijbel

Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats? In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu? Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!

3 oktober:
Adam waar ben je? (Gen. 3)
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verz. justitie)

7 november:
God, bent Gij mij vergeten? (Psalm 42)
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

5 december:
Waar is het offerdier? (Gen. 22)
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

2 januari:
Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
voorganger: vacant

6 februari:
Opnieuw geboren worden. Als antwoord op welke vraag? (Joh. 3)
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

6 maart:
Hoe is uw naam? (Exodus. 3)
voorganger: Annerien Groenendijk (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

3 april:
Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Marcus 6)
voorganger: Bert Griffioen (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

1 mei:
Waarom ben je hier Elia (1 Kon. 19)
voorganger Aly Vader (prot. theoloog geestelijk verzorger WZG samen en CvL)

5 juni:
Oecumenische kerkdienst Alkmaarse Raad van Kerken

Start Laatdiensten

Het programma van 2020 2021 wordt in zijn geheel doorgeschoven naar het volgend seizoen.
Maar helemaal niets doen is geen optie. We missen al het startmoment en er zijn nog geen koorrepetities. Uit de enquĂȘte blijkt wel dat er behoefte is aan samenkomen op een veilige manier, er is behoefte aan bezinning en inspiratie.
Daarom op de eerste zondag van oktober (4 okt.) om 11.00 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten.
Helaas geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Omdatr de capaciteit van de kerk beperkt is, moet u zich aanmelden. Dat kan met dit formulier. Op het formulier staan de regels waar u zich aan dient te houden.