deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

2020-2021: Vragen in de Bijbel

Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats? In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu? Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!

Op dit moment zoeken we nog naar een mogelijkheid om de Laatdiensten te laten doorgaan.

4 oktober:
Adam waar ben je? (Gen. 3)
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN, geestelijk verz. justitie)

1 november:
God, bent Gij mij vergeten? (Psalm 42)
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)

6 december:
Waar is het offerdier? (Gen. 22)
voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)

3 januari:
Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootpredikant)

7 februari:
Opnieuw geboren worden. Als antwoord op welke vraag? (Joh. 3)
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

7 maart:
Hoe is uw naam? (Exodus. 3)
voorganger: Annerien Groenendijk (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

11 april:
Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Marcus 6)
voorganger: Bert Griffioen (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)

2 mei:
Zie je al iets? (Marcus 8, 22-26)
voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)

6 juni:
Waarom ben je hier Elia (1 Kon. 19)
voorganger Aly Vader (prot. theoloog geestelijk verzorger WZG samen en CvL)

Start Laatdiensten?

Momenteel loopt er een equĂȘte onder de ontvangers van de nieuwsbrief over hoe we verder gaan met de Laatdiensten in deze coronatijd. Medio augustus hopen we u meer te kunnen vertellen.

Het nieuwe (voorlopige) programma is al wel beschikbaar; kijk bij het tabje 'vieringen'.