deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


2022-2023: Vragen in de Bijbel

Driemaal is scheepsrecht, daarom dit seizoen een prolongatie van het jaarthema waar we in het coronajaar 2020-2021 mee begonnen, na twee Laatdiensten “Anders” zaten we in een lockdown. Hetzelfde gebeurde in 2021, ook toen na twee Laatdiensten was het weer over. We proberen het opnieuw, dezelfde vragen en andere vragen. Want nog steeds zit het leven vol vragen, misschien nog wel meer dan toen. Vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats?
In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden opnieuw klinken. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Spannend en uitdagend dus!

2 oktober
Waar is het offerdier? (Gen. 22)
Voorganger: Yvonne Bos (Luth. predikant, biologisch tuinder)

6 november
Zie deze aarde, God waar ben je ? (Psalm 10)
voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, em. geestelijk verzorger)

4 december
Opnieuw geboren worden (Joh.3), als antwoord op welke vraag?
voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie)

8 januari
Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
voorganger: ?

5 februari
Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Markus 6)
voorganger: Bert Griffioen (prot. theoloog, geestelijk verzorger Noordwest Ziekenhuis)

5 maart
Hoe is uw naam? (Exodus 3)
voorganger: Annerien Groenendijk (prot. theoloog, geestelijk verzorger Noordwest Ziekenhuis)

2 april
Waarom ben je hier Elia? (1Kon.19)
voorganger: Aly Vader (prot. theoloog, geestelijk verzorger)

7 mei
Simon, zoon van Jozef, heb je mij lief? (Joh. 21, 15)
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN gez. verzorger justitie)

4 juni
zondag na Pinksteren, oecumenische dienst van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Seizoen einde

Het seizoen 2021-2022 is afgelopen. De eerste Laatdienst in het seizoen 2022-2023 is op 2 oktober. Bij 'vieringen' vindt u het programma.