deur2

Elke eerste zondag
van de maand 
-
Oudegracht 187
Alkmaar
(Lutherse kerk)


Aanmelden

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor de eerstkomende Laatdienst.


Nieuwsbrief

U kunt zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Oude nieuwsbrieven vindt u hier.


Laatdiensten 2020-2021                 

De viering van 3 januari gaat niet door. We sluiten on hiermee aan bij het advies van Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Voor dit seizoen was het programma klaar: jaarthema: Vragen in de Bijbel, alles geregeld, in oktober zouden we weer van start gaan. Maar helaas, de corona-epidemie strooit zand in de wielen.
Begin juli hebben velen de uitgezette enquête ingevuld, de coördinatiegroep peilde de behoeften en meningen en in reactie daarop het volgende plan:
Het programma van 2020 2021 wordt in zijn geheel doorgeschoven naar het volgend seizoen.
Maar helemaal niets doen is geen optie. We missen al het startmoment en er zijn nog geen koorrepetities. Uit de enquête blijkt wel dat er behoefte is aan samenkomen op een veilige manier, er is behoefte aan bezinning en inspiratie.
Daarom op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten.
Helaas geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Organisatorische regels:
Met inachtneming van de regels van het RIVM kunnen er in de Lutherse kerk 30 tot 40 mensen tegelijk aanwezig zijn op 1,5 meter afstand. Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten. U moet zich opgeven als u er bij wilt zijn, voor de zaterdag voor de dies 12.00 uur.

De normale regels gelden ook voor deze bijeenkomt:

  • Bij coronagerelateerde klachten: niet komen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Geen handen schudden
  • Nies in je elleboog
  • Houd je aan de looprichting: binnenkomen via de zijkant, naar buiten aan de voorkant
  • Desinfecterend middel staat bij de ingang
  • Beperk het gebruik van het toilet (liever niet)
  • Neem je jas mee naar je zitplaats
  • Er is geen koffie en thee na afloop
  • Blijf buiten, na afloop, niet bij elkaar staan.

Aanmelden:
Vanaf nu kunt u zich aanmelden, heel eenvoudig via het aanmeldformulier.
Bij het aanmelden wordt gevraagd om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer en met hoeveel personen uit een huishouden je van plan bent te komen.
Als het aantal aanmeldingen de capaciteit overstijgt houden we de volgende keer rekening met het toekennen van de plaatsen. We proberen zoveel mogelijk ieder recht te doen. U moet zich wel weer aanmelden.
Na elke bijeenkomt zullen we peilen of doorgaan op deze weg dit seizoen zin heeft en of er aanpassingen nodig zijn. U kunt ook ongevraagd uw ideeën en meningen doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kortom, we gaan proberen elkaar in het komend seizoen te bemoedigen en inspireren en zo ook de contacten die er zijn vast te houden.

Een hartelijke groet van de coördinatiegroep:
Heleen de Boer, Ineke Bruning, Arianne Hartenberg, Magda van Keulen, Gonny Loman

Start Laatdiensten

Het programma van 2020 2021 wordt in zijn geheel doorgeschoven naar het volgend seizoen.
Maar helemaal niets doen is geen optie. We missen al het startmoment en er zijn nog geen koorrepetities. Uit de enquête blijkt wel dat er behoefte is aan samenkomen op een veilige manier, er is behoefte aan bezinning en inspiratie.
Daarom op de eerste zondag van oktober (4 okt.) om 11.00 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten.
Helaas geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Omdatr de capaciteit van de kerk beperkt is, moet u zich aanmelden. Dat kan met dit formulier. Op het formulier staan de regels waar u zich aan dient te houden.